UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuonna 1756 Sorrin omisti Söderman-niminen henkilö. Vuonna 1800 tontti kuului suojelusmies Johan Ramströmille ja suojelusmies Philip Korsmanille, joka oli köyhä. Ramströmillä oli vähän peltoa.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1883 on Sorria koskeva muutospiirustus. Kiviniemenkadun varressa, tontin pohjoisrajalla, on paritupapohjainen rakennus, jossa on ollut tupa ja sali ja niiden välissä eteinen ja eteiskamari sekä tuvan päässä vielä päätykamari. Rakennuksen länsipäässä oli vaja ja luhtiaitta. Nyt oli tarkoitus muuttaa vaja ja luhtiaitta asuinhuoneiksi ja samalla levittää luhtiosuus muun rakennuksen rungon levyiseksi. Erillisen kamarien eteen tehtiin lautakuisti. Vanhan asuinosan eteisen kohdalla sellainen oli ennestään. Ulkorakennus oli tontin etelärajalla. Siinä oli navetta ja lato. Nyt sen kylkeen rakennettiin lautavaja, joka säilytystilana korvasi asuinhuoneeksi muutetun luhtiaitan.

1907 on Arvi Leikarin laatima muutospiirustus. Asuinrakennukseen tehtiin Länsikadun suuntainen siipi ja Kiviniemenkadun puoleisesta päästä purettiin yksi vaja. Muutoksen jälkeen asuntoja oli neljä: Kiviniemenkadun varressa leivintupa ja kamari, huone ja keittiö sekä erillinen huone ja Länsikadun varressa kaksi huonetta ja keittiö. Jokaiseen asuntoon kuljettiin kuistin kautta. Ulkorakennusta jatkettiin niin, että se ulottuu Länsikadulle asti. Asuinrakennus sai uuden vähäeleisen vuorilaudoituksen. Seinät ovat pystylaudoitetut ja T-jakoisten ikkunoiden vuorilaudoituksessa ylälauta on korostettu keskeltä ja laidoilta. Tontin portin ja aidan yläosa on säleikköä. Portin yläpuun keskellä toistuu samantapainen kolmiomuoto kuin ikkunoiden ylälaudassa. Myös ulkorakennuksen kadulle ylettyvässä päädyssä on samanlainen ikkuna kuin asuinrakennuksessa.

Vuonna 1938 toimi päärakennuksen Länsikadun puoleisessa päässä ruokala, johon oli sisäänkäynti rakennuksen sivussa olevalta pieneltä kuistilta.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, pystylaudoitus ja ikkunoiden vuorilaudoitus 1907 (Arvi Leikari), satulakatto

Ulkorakennus
Pystylaudoitettu ulkorakennus.