UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Mäkelän tontti kuului 1756 Lagerbährin leskelle. Vuonna 1800 tontti kuului savenvalaja Johan Hogenhusille. Hänellä oli lisäksi kolme tynnyrinalaa peltoa, niittyä, kaksi latoa ja puolikkaan osuus riiheen ja latoon.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1884 on Mäkelän rakennuksia koskeva muutospiirustus. Tontilla oli ennen muutosta ollut länsisivulla kaksi erillistä asuinrakennusta ja niiden välissä portti. Toinen asuinrakennus käsitti huoneen ja kuistin ja toisessa oli ennen muutosta sali, kaksi kamaria, eteinen ja vaja. Tontin pohjoisrajalla oli tontin länsiosassa ulkorakennus ja itäosassa yksihuoneinen leivintuparakennus. Tallin, navetan, vajan ja ladon käsittävä ulkorakennus oli tontin itärajalla, pääty Kiviniemenkadulle. Nyt haluttiin tontin pohjoisrajalle rakentaa siipi, joka yhdisti toisen leivintuparakennuksen ja tontin länsirajalla olevan asuinrakennuksen. Väliin tuli kaksi eri levyistä osaa, joista toisessa oli kaksi huonetta, toisessa eteinen, eteiskamari, sali ja kamari. Samalla muutettiin vanhojen rakennusten tiloja: leivintuvasta erotettiin kamari ja läntiseen siipeen tehtiin keittiö. Rakennus jakautui kahdeksi asunnoksi, ja molempien sisäänkäyntien eteen tehtiin kuisti. Lisäksi rakennettiin uusi vinkkelimallinen ulkorakennus. Ulkorakennuksen alle jäi tontilla jo aikaisemmin ollut kellari.

Vuodelta 1900 on Arvi Forsmanin laatima muutospiirustus, jonka mukaisen uusrenessanssivuorauksen asuinrakennus sai. Laudoitus on kolmijakoinen, ja T-jakoisten ikkunoiden kehystys suoralinjainen. Korkea portti on myös uusrenessanssiaiheinen. Asuinrakennuksen läntistä siipeä jatkettiin keittiöllä, eteisellä ja kahdella kamarilla. Samalla paikalla, hieman eri kulmassa asuinrakennuksen kanssa, aiemmin ollut erillinen yksihuoneinen asuinrakennus purettiin tai siirrettiin osaksi uutta jatko-osaa. Vuonna 1904 jatkettiin tontin itärajalla olevaa ulkorakennusta lautavajalla.

Vuonna 1979 muutettiin asuinrakennuksen länsisiivessä olleen asunnon tilat myymäläksi. Rakennuksessa oli lisäksi kaksi muuta asuntoa. Vuonna 1987 myymäläkäytössä olleista tiloista tuli jälleen asunto.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, eteläosa lyhytnurkkainen, lisärakennus vuodelta 1900, uusrenessanssivuoraus 1900 (Arvi Forsman), pihajulkisivussa peiterimavuoraus

Pihan keskellä oleva ulkorakennus
Lomalaudoitettu ulkorakennus 1800-luvun alusta

Tontin rajalla oleva ulkorakennus
Vaakalaudoitettu ulkorakennus

Portti
Nortamon aukean puolella vanha uusrenessanssiportti (Leikari 1900), Kiviniemenkadun puolella myös vanha portti.