Tammelan rakennuspiirustus 1.

Vuonna 1952 kiinteistön osti yksityisomistuksesta Länsi-Suomi Oy, joka muutti rakennuksen vuokrataloksi varsin pienin muutoksin. Rauman kaupunki osti Tammelan kiinteistön vuonna 1975 ja muutti rakennuksen musiikkiopistoksi vuosina 1976 ja 1977. Tuon ajan mukaisesti rakennus mm. lastulevytettiin ja siihen asennettiin koneellinen poistoilmajärjestelmä. Kaikki seinät, jopa väliseinät, oiottiin koolauksella.

Tammelan rakennuspiirustus 4.
Tammelan rakennuspiirustus 2.
Tammelan rakennuspiirustus 1.

Tammela on kunnostettu neuvontapisteeksi ja näyttelytiloiksi 1990-luvun lopulla siten, että hirsirakennuksen luonne on palautettu sisätiloihin ja huonejakoon. Pohjapiirustuksessa on palattu lähemmäksi vuoden 1903 muutospiirustusta. Käytetyt rakennusmateriaalit ja työtavat on valittu siten, että ne ovat kaikkien korjausrakentajien saavutettavissa. Rakenteisiin jätetyt työaukot ohjaavat korjausrakentajia käyttämään hirsirakennuksiin sopivia materiaaleja ja työtapoja. Samalla esitellään Tammelan historiallisia vaiheita.

Tammelan varsinaisen kunnostustyön on tehnyt puuseppä, joka on perehtynyt vaativiin hirsirakennusten perusparannuksiin. Tammelan kunnostaminen on ollut myös esimerkkikohteena täydennyskoulutus- ja työllistämiskursseilla. Peruskorjaukseen ovat osallistuneet Rauman seudun alueellinen nuorten työpaja, Vanhan Rauman Korjauspaja ja Innova (nyk. Winnova).