UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuonna 1800 talon omisti suutarinpoika Mich. Pyrman, joka oli köyhä.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1883 on tontin rakennuksia koskeva piirustus. Tontille suunniteltiin uudisrakennusta, joka olisi vaakalaudoitettu ja sen kuusiruutuiset ikkunat saisivat uusrenessanssiaiheisen vuorilaudoituksen ja lehtisahatun yläpuun. Seinät olisivat vaakalaudoitetut

1891 on John Fredr. Lindegrenin laatima, tontin rakennuksia koskeva muutospiirustus. Rakennuksia tontilla oli paljon. Vähämalminkadun suuntaisen pitkän asuinrakennuksen ja toisen pienemmän asuinrakennuksen lisäksi pihalla, tontin pohjoisrajalla oli asuinrakennus. Tontin länsi- ja itäsivuilla oli ulkorakennuksia. Muutos koski kadun varren asuinrakennusta ja tontin pohjoisrajalla olevaa asuinrakennusta. Kadun varren rakennus oli paritupa, jossa oli itäpäässä erillisenä asuntona toimiva päätykamari. Nyt haluttiin eteisen ja eteiskamarin välinen seinä poistaa ja tilat yhdistää keittiöksi, johon tuli leivinuuni. Asuntoon tultiin nyt keittiön kautta. Oven edessä oli lautakuisti, samoin kuin toisen erillisen asunnon sisäänkäynnin edessä. Rakennus sai pystylaudoituksen, ikkunat olivat T-jakoiset ja niiden ympäryslaudoitus klassistinen. Seinää jäsentävät pilasterit oli piirretty uusrenessanssihenkisiksi. Pihan perällä oleva asuinrakennus oli pohjaltaan paritupa. Sen eteisosaa haluttiin hieman laajentaa pihan puolelle ja eteisestä tuli keittiö. Kulku rakennukseen tapahtui keittiön sivusta.

Vuodelta 1911 on Leonard Ahdin laatima muutospiirustus, joka koski tontin kadunpuoleista sivua, kallion korkeimmalta kohdalta. Muut rakennukset olivat samoilla paikoilla kuin pariakymmentä vuotta aikaisemmin.

Kallion päällä oleva rakennus oli ennen ollut saunatupa, jota käytettiin paitsi kylpemiseen myös asumiseen. Huoneessa oli iso liedellinen kiuas. Tuvan edessä oli eteisosa, jossa ehkä myös oli ollut pieni kamari. Nyt rakennus muutettiin keittiöksi ja kamariksi ja siihen tehtiin lautainen sisäänkäyntikuisti. Korotus ja vuorilaudoitus kuuluivat myös korjausohjelmaan. Ulkoasusta tuli jugendvaikutteinen.

Vuonna 1972 tehtiin muutoksia tontin länsirajalla olevassa rakennuksessa, joka oli jo aikaisemmin yhdistetty kallion päällä olevaan rakennukseen. Muutoksessa rakennuksen pohjoispäässä olleet vajat muutettiin saunaksi, ja rakennuksen kyljessä ollut käymälä purettiin pois. Rakennukseen jäi vielä yksi varasto ja puuhuone. Tontin pohjois- ja itäsivujen rakennukset olivat hävinneet.

Vuonna 1986 korjattiin tontin länsiosassa oleva asuinrakennus ja siihen liittyvä ulkorakennusosa perusteellisesti. Tiloihin tuli kahden huoneen ja saunan asunto. Osa ullakosta tehtiin lämpimäksi varastoksi. Suunnitelmat laati Jukka Koivula.

Nykytilanne

Pitkä asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, peiterimavuoraus, rakennusta korotettu, satulakatto, ulkoasu John Fredr. Lindegren vuonna 1891

Lyhyt asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, korotus, pystyvuoraus ja ikkunoiden vuorilaudoitus vuonna 1911 (Leonard Ahti)

Ulkorakennus
Laudoitettu ulkorakennus.