UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Talon omistivat vuoden 1800 veroluettelon mukaan suutari Hinr. Rönn ja lastenopettaja Fredr. Ankar, jolla oli vähän peltoa, mutta joka katsottiin köyhäksi.

Muutospiirustukset

Vuonna 1901 tehtiin tontin etelärajalla olleen ulkorakennuksen yhteyteen uusi, ajanmukainen käymälä, jonka ruumaosan pohja oli eristetty. Tontilla oli lisäksi asuinrakennus Eteläpitkäkadun varrella ja toinen rakennus tontin länsirajalla. Rakennusten välissä oli ilmeisesti katettu porttikäytävä.

Perusteellinen korjaus ja muutoksia rakennuksissa tehtiin vuonna 1907. Suunnitelmat laati Arvi Leikari. Ennen muutosta tontilla oli ollut kaksi erillistä asuinrakennusta, toinen kadun varressa ja toinen tontin länsirajalla. Länsirajan rakennuksessa oli kolme huonetta, kaksi kamaria ja keskellä keittiö, johon tultiin pienen lautakuistin kautta. Rakennus oli pieni paritupa. Toinen rakennus oli tontin itälaidalla. Se oli myös paritupa, jossa keskellä oli eteinen ja kamari ja niiden toisella puolella tupa, toisella sali. Sisäänkäynnin edessä oli pieni kuisti. Muutosta tehtäessä tämä rakennus todennäköisesti purettiin kokonaan, mutta hirret ehkä käytettiin uutta siipiosaa rakenneltaessa. Uusi kadunvarsiosa rakennettiin siiveksi tontin länsisivun rakennukselle. Portti jäi tontin itäosaan, jossa aikaisemmin oli sijainnut rakennus. Kadunvarren uuteen osaan tuli tupa, jossa oli leivinuuni, ja kaksi kamaria. Ulokkeeksi pihan puolelle tehtiin vielä pieni keittiö ja sen molemmille puolille lautarakenteiset kuistit. Rakennuksessa oli muutoksen jälkeen kolme erillistä huoneistoa, joista yhdessä oli kaksi huonetta ja keittiö, toisessa huone ja keittiö, kolmannessa tupa ja kamari. Rakennuksen jugendaiheinen vuorilaudoitus on tältä ajalta. Julkisivua jatkoi samanhenkinen portti.

Hirsinen ulkorakennus sijaitsi tontin eteläsivulla, ja oli koko sivun mittainen. Molemmissa päissä oli vielä lautarakenteinen vaja, siipenä pihalle päin. Ulkorakennus oli myöhemmin korvattu pienemmällä, johon vuonna 1962 tehtiin sauna.

Vuonna 1980 asuinrakennuksessa suunniteltiin korjauksia ja muutoksia. Kahdesta asunnosta isompaan haluttiin suihkutila. Rakennuksen toisesta päästä varattiin tilat kauneushoitolaa varten. Tontille haluttiin rakentaa myös vanhan mallinen portti. Vuonna 1983 oltiin huoneistoja yhdistämässä, rakentamassa uutta kuistia ja verantaa, ja ullakolle tekemässä eristettyä, mutta lämmittämätöntä varastotilaa. Vuonna 1987 haluttiin ottaa lisää ullakkotiloja asuinkäyttöön askartelutilaksi ja lämpimäksi varastoksi. Vuonna 1988 ulkorakennukseen tehtiin autotalli.

Vuonna 1992 tehtiin jälleen muutoksia niin asuin- kuin ulkorakennuksessakin. Kuistiosaa muutettiin hieman. Yhdestä WC:stä luovuttiin, saunaa uusittiin ja sen yhteyteen tehtiin takkahuone.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, pystylaudoitus ja jugendhenkiset ikkunakoristeet vuonna 1907 (Arvi Leikari). Länsisiipi pitkänurkkainen asuinrakennus, satulakatto.

Ulkorakennus
Pystylaudoitettu ulkorakennus

Portti
Rakennettu uudelleen samankaltaiseksi kuin Arvi Leikarin vuonna 1907 tontille suunnittelema portti.