UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Talon omisti vuonna 1800 porvari Joh. Smedberg. Hänellä oli myös peltoa, sekä osuus riiheen ja siihen kuuluvaan latoon.

Muutospiirustukset

Tonttia koskeva muutospiirustus on vuodelta 1883. Tontilla on ennen muutosta ollut paritupapohjainen asuinrakennus Vanhankirkonkadun varressa sekä siihen liittyvä siipi tontin itälaidalla Neulavahetta vasten. Tontin länsirajalla oli asuin- ja ulkorakennus. Muutoksen yhteydessä haluttiin asuinrakennukseen tehdä pihan puolelle uusi keittiö ja uudet kuistimaiset sisäänkäynnit. Lisäksi vinkkelirakennuksen kapeaa osaa haluttiin levittää ja ulkorakennukset yhdistää tontin etelärajalle tulevalla osalla. Länsirajalla olevaa rakennusta piti myös jatkaa pohjoispäästään. Osa uudistuksista jäi kuitenkin ilmeisesti toteutumatta. Rakennusten julkisivut on esitetty vaakalaudoitetuiksi ja ikkunat kuusiruutuisiksi, klassistisesti vuorilaudoitetuiksi. Vaakalaudoitus ei toteutunut.

Vuonna 1988 rakennuksia kunnostettiin ja niissä tehtiin muutoksia. Aikaisemmat kolme huoneistoa yhdistettiin, ja asuinrakennuksen päässä olleen puuvajan paikalle tehtiin sauna. Pihalla olevaan asuinrakennukseen saatiin lisää tilaa ullakolta, jonne tuli pieni asuinhuone. Molempiin rakennuksiin tehtiin ajanmukaiset peseytymistilat ja WC:t. Ulkorakennusosan vanhasta navetasta tuli autosuoja ja käymälästä varasto. Vanhankirkonkadun puolelle tehtiin korkea umpiportti.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, sileä pystylaudoitus, pihajulkisivussa peiterimavuoraus, 6-ruutuiset ikkunat, satulakatto. Rakennusta on korotettu vuonna 1883, mutta muuten ulkoasu säilytetty ennallaan.

Ulkorakennus
Lyhytnurkkainen asuin- ja ulkorakennus, peiterimavuoraus

Portti
Vanhan tyyppinen portti.