UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuonna 1756 Korpolaisen tontin omisti Erik Lönberg. Vuonna 1800 tontti 46 oli porvari Erik Praménin omistuksessa. Samalle miehelle kuului myös tontti 47, joka oli autiotontti.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1883 on tontin rakennuksia koskeva muutospiirustus. Tontin länsirajalla on yksi asuinrakennus ja kaksi yksihuoneista ulkorakennusta, joista toinen on lautavaja ja toinen hirsinen makasiini. Tontin pohjoisrajalla on vielä yksi ulkorakennus, jossa on navetta. Asuinrakennuksessa on kadunpuoleisessa päässä osa, jossa on kaksi huonetta. Isompi näistä on ollut leivintupa, mutta se aiottiin nyt sisustaa saliksi. Tätä huonetta seuraa eteinen ja eteiskamari, josta aiottiin tehdä keittiö. Samaan huoneistoon kuuluu vielä sali. Seuraavassa asunnossa on eteinen, eteiskamari ja sali. Rakennuksen päähän haluttiin nyt tehdä uusi leivintupa ja sen eteen kuisti. Myös isoimman asunnon eteen tuli kuisti. Keskimmäisessä asunnossa kuisti on vanhastaan. Rakennuksen matala osa, joka itse asiassa on muuta rakennusta hieman kapeampi, on tarkoitus korottaa samankorkuiseksi kuin muukin rakennus ja kaikki kattaa yhtenäisellä katolla. Korotus kuitenkin jäi tekemättä. Tontin itärajalle haluttiin tehdä lisäksi uusi, hirsinen, yksihuoneinen aitta. Lautavajaa piti asuinrakennuksen jatkamisen vuoksi siirtää hieman pohjoisemmaksi. Asuinrakennus on piirretty vaakalaudoitetuksi ja sen ikkunat kuusiruutuisiksi, klassistisella listoituksella kehystetyiksi. Matalassa osassa ei ole ullakon ikkunoita, mutta muualla sellaiset on.

Vuodelta 1892 on piirustus, jossa kirjataan ne poikkeamat, joita edellisestä, vuoden 1883 piirustuksesta on korjaustyön aikana tehty. Rakennus on esitetty nyt pystylaudoitetuksi ja ikkunat ristijakoisiksi. Niiden vuorilaudoitus on kaksijakoinen. Vuodelta 1892 on myös tontin ulkorakennuksia koskeva muutospiirustus, jonka on laatinut Arvi Forsman. Nyt haluttiin uusia tontin perällä oleva ulkorakennus, johon tuli talli, navetta, käymälä ja yksi varastohuone. Myös tontin länsirajalla oleva makasiinirakennus haluttiin tehdä uudestaan. Ulkorakennuksen peltojen puoleiselle sivulle on piirretty valeikkunat.

Muutospiirustus vuodelta on 1913 ja on Arvi Leikarin laatima. Nyt näyttää siltä, että edellisellä kerralla rakennettua asuinrakennuksen uutta osaa oltaisiin vähän lyhentämässä. Todennäköisesti oli kuitenkin käynyt niin, että rakennus oli toteutettu hieman aiottua lyhyempänä viereisen lautavajan takia. Vajan siirtoa oli aiottu. Nyt se joka tapauksessa purettiin. Ulkorakennuksessa, pihan perällä oli karjasuojia ja käymälä sekä vajoja. Tontin länsirajalla oli erillinen hirsinen, neliöpohjainen rakennus, joka nyt yhdistettiin toiseen rakennukseen lautavajoilla. Asuinrakennuksessa tehtiin tulisijamuutoksia. Leivintuvaksi aiottuun osaan tuli keittiö ja eteinen, ja ne yhdistettiin viereiseen huoneeseen. Keskimmäinen asunto sai myös keittiön, kun eteiskamariin tehtiin liesi. Vieressä oleva huone yhdistettiin tähän huoneistoon. Molempien asuntojen huoneet saivat uudet lämmitysuunit. Asuinrakennus sai pystylaudoituksen, neliruutuiset ikkunat ja jugendhenkisen vuorilaudoituksen.

Vuonna 1934 on laadittu muutospiirustus, jossa asuinrakennuksen kadunpuolen päätä, kahden huoneen kohdalta haluttiin korottaa muun rakennusrungon kanssa samaan korkeuteen. Paitsi vuoden 1883, myös vuosien 1892 ja 1913 piirustuksissa koko rakennus oli piirretty samankorkuiseksi, mutta korotusta ei ollutkaan vielä tehty. Rakennukset on usein piirustuksissa esitetty säännöllisempinä kuin mitä ne itse asiassa ovat.

Vuonna 1963 on rakennuksen pohjoispäätyyn tehty sauna. Vuonna 1998 tehtiin rakennuksessa korjauksia, pesutiloja uusittiin ja tehtiin kaksi uutta kuistia. Huoneistoja jäi entisen kolmen sijasta kaksi.

Nykytilanne

Asuinrakennus:
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, pystylaudoitettu, satulakatto. Vuorilaudoitus ja ikkunoiden jugendkehykset noudattavat Arvi Leikarin 1913 laatimaa suunnitelmaa.

Ulkorakennus:
Lyhytnurkkainen, satula- ja pulpettikattoinen ulkorakennus, koostuu useasta eri-ikäisestä osasta.

Portti ja aita:
Vanha, 1900-luvun alkupuolella käytettyä tyyppiä.