UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuoden 1756 asemakartan liitteen mukaan tontin omistajana oli Juhana Rahgo. Vuoden 1800 veroluettelon mukaan omistajana oli porvari Petter Östring, jolla oli myös peltoa, pari aittaa, latoa ja riihiosuus ulkopuolella tiiviisti rakennetun kaupunkialueen.

Palovakuutukset

Rahgon talon eteläiselle puolikkaalle otettiin palovakuutus vuonna 1863, jolloin talon omistajana oli porvari M. A. Jernwall. Anundilankadun varressa oli hyväkuntoinen asuinrakennus, joka oli hiljakkoin rakennettu, ja vielä laudoittamaton ja maalaamaton. Rakennuksen katto oli laudasta. Huoneita oli kaksi salia, kamari ja keittiö sekä kaksi eteistä. Asemapiirrokseen oli merkitty myös kuisti. Tulisijoja rakennuksessa oli kolme kaakeliuunia ja keittiön uuni, jossa oli myös leivinuuni. Pienehkö ulkorakennus, joka sijaitsi tontin länsirajalla, oli vanha, maalaamaton ja laudoittamaton hirsirakennus. Siinä oli navetta ja lato. Tontilla oli myös kaivo.

Tontin pohjoisosassa oli kaksi asuinrakennusta, pitempi Eteläpitkäkadun varressa ja lyhyempi Anundilankadun puolella, melkein kiinni tontin eteläosan asuinrakennuksessa. Ulkorakennus oli Eteläpitkäkadun varrella. Talossa toimi puusepänverstas. Tontin pohjoispuoliskon rakennuksille palovakuutus otettiin vuonna 1871, jolloin talo oli merimies W. Sandroosin omistuksessa. Eteläpitkäkadun varressa olevassa päärakennuksessa oli sali ja kamari sekä eteinen, keittiö ja kamari. Lisäksi talossa oli katettu sisäänkäynti. Tulisijoja oli neljä kaakeliuunia ja keittiön liesi. Anundilankadun varren pienessä rakennuksessa oli leivintupa ja makasiini. Ulkorakennuksessa oli navetta ja talli sekä lato. Suurin piirtein tämän asuisena rakennusryhmä on vanhimmissa, 1800- ja 1900-lukujen vaihteen valokuvissa.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1913 on säilynyt Arvi Leikarin laatima suunnitelma, jonka mukaan Eteläpitkäkadun varren rakennukseen oli
tarkoitus tehdä pihan puolelle kaksi keittiötä ja kaksi sisäänkäyntiä käsittävä lisäys. Sen tieltä esitettiin purettavaksi osa viereistä leivintuparakennusta. Katusivulle tehtäisiin sisäänkäynti. Anundilankadun puolen rakennuksen eteläpäähän tulisi myös laajennus, jolla saataisiin tilaa uudelle keittiölle ja sisäänkäynnille. Myös ulkorakennusta oli tarkoitus jatkaa. Eteläpitkäkadun varren rakennuksessa oli piirustuksen mukaan T-jakoiset ikkunat ja niiden vuorilaudoitus oli jugendvaikutteinen. Leivintupaosa oli laudoitukseltaan pystyä peiterimalautaa. Kuusiruutuisten ikkunoiden listoitus oli klassistinen. Tässä matalassa osassa ei ollut ullakon ikkunoita. Toinen Anundilankadun puoleinen rakennus oli myös laudoitettu pystyllä peiterimalaudoituksella ja ullakko-osuus vaakalaudoitettu.

Vuodelta 1919 on suunnitelma, jonka mukaan päärakennus ja toinen asuinrakennus olisi yhdistetty ja koko syntynyt vinkkelirakennus vuorattu yhtenäisesti. Rakennukset ovat kuitenkin säilyttäneet erillisen luonteensa. Samassa yhteydessä oli tarkoitus purkaa vanhoja ulkorakennuksia tontin länsiosasta ja tehdä uusi kivinen tontin etelälaidalle. Ilmeisesti suunnitelma ei toteutunut, sillä kolmea vuotta myöhemmin esitettiin jälleen uusia kivisen ulkorakennuksen piirustuksia. Tähän, toteutuneeseen rakennukseen tehtiin muutoksia seuraavina vuosikymmeninä: esimerkiksi vuonna 1945 rakennusta jatkettiin saunaosalla. Päärakennukseen tehtiin uusia asuntoja ullakolle vuonna 1940. Yksi alakerran huoneista oli silloin parturin käytössä, mutta varsinaisia liiketiloja alkoi taloon tulla 1950-luvulla. Kuusikymmenluvulla koko rakennus muuttui vähitellen liiketiloiksi ja sai suuret näyteikkunat.

1980-luvulla purettiin kivinen ulkorakennus. Asemakaavan muutoksen yhteydessä myös tontin muoto oli muuttunut. Uusi liiketiloja sisältävä rakennus tehtiin tontin uudelle länsirajalle. Myös vanhaa liikerakennusta kunnostettiin vuonna 1981.

Nykytilanne

Liikerakennus
Pitkänurkkainen asuin- ja liikerakennus, myöhäisempi vaakalaudoitus, satulakatto, näyteikkunat 1960-luvulta. Ulkoasussa säilynyt piirteitä muutoksesta 1913 (Arvi Leikari)

Ulkorakennus Anundilankadun varrella
Vuorattu ulkorakennus, vanha ikkunamalli

Asuinrakennus Anundilankadun varrella
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, myöhäisempi vuoraus, vanha ikkunamalli,  rakennettu vuonna 1860.

Liikerakennus kujan varrella
Uudisrakennus 1980-luvulta, liike- ja aputiloja (Markus Bernoulli)

Portti
Sopeutettu uudisrakennukseen.