UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Tontin omisti vuonna 1800 suojelusmies Thom. Sellman. Hänellä oli myös peltoa, ruoka-aitta ja lato. Puolet tästä omaisuudesta kuului Tukholmassa asuvalle aikuiselle pojalle.

Muutospiirustukset

Tommilan pohjoisenpuoleista asuinrakennusta koskeva muutospiirustus vuodelta 1898 on Arvi Forsmanin laatima. Rakennuksessa oli ennen muutosta kadun puolella kolme huonetta ja pieni keittiö, jossa oli leivinuuni. Pihan puolelle oli tarkoitus tehdä laajennus, johon tuli keittiö ja uusi leivinuuni. Vanhan keittiön tilat liitettiin kamariin. Pihan puolella oli ennestään lautakuisti. Rakennuksen vuorilaudoitus oli esitetty uusrenessanssivaikutteiseksi, ristikkoaiheiseksi, ja portti samaan tapaan jäsennellyksi. Ikkunat olivat nelijakoiset. Rakennuksen katto oli aumattu.

Ulkorakennusrivissä tontin pohjoisrajalla oli sekä lauta- että hirsiosia. Rakennuksen länsipäästä haluttiin purkaa osa pois ja itäpäähän taas tehdä lisää huoneita. Myös tontin keskeltä purettiin pieni, erillinen rakennus. Ulkorakennuksen julkisivun pystylaudoitusta oli jäsennelty vaaka- ja pystylistoituksella.

Seuraava asuinrakennusta koskeva muutospiirustus on vuodelta 1907. Nyt rakennuksen toiseen päähän tehtiin siipi, jossa oli huone ja keittiö. Molempiin kahden huoneen ja keittiön huoneistoihin kuljettiin keittiön kautta, niin että ulko-ovesta tultiin suoraan keittiöön. Julkisivun vuorilaudoitus esitettiin nyt toisenlaiseksi kuin edellisessä muutospiirustuksessa. Ullakkokerroksen laudoitus oli sileä ja alaosan laudoitus oli pystylautaa. T-mallisten ikkunoiden yksinkertainen listoitus oli uusrenessanssivaikutteinen. Julkisivuun kuului myös uusi portti, jonka alaosa oli umpinainen ja yläosassa oli säleikkö. Ilmeisesti edellisessä muutospiirustuksessa ollutta laudoitusta ei ollut ehditty koskaan toteuttaa. Muita rakennuksia tontilla oli toinen, vinkkelimallinen asuinrakennus kadun varressa sekä kaksi ulkorakennusta pihalla, toinen tontin pohjoisrajalla ja toinen itä-länsisuuntaisena pihan eteläosassa.

Vanhin tontin eteläosan rakennusta koskeva muutospiirustus on vuodelta 1901, ja se on Arvi Forsmanin laatima. Rakennuksessa oli ennen muutosta ollut leivintupa, pieni kamari ja isompi huone kadun varressa sekä pihan puolella huone, jossa oli kaksipesäinen uuni. Nyt tiloja muutettiin niin, että kadun varteen tuli kaksi isoa huonetta ja leivinuuni siirrettiin pihasiiven kapeaan huoneeseen. Toisesta huoneesta tuli tavallinen kamari. Rakennuksen kulmaan tehtiin lautakuisti. Julkisivu esitettiin vuorattavaksi pystylaudoituksella ja T-jakoisten ikkunoiden ympärille tuli uusrenessanssivaikutteinen laudoitus. Ulkorakennus oli ilmeisesti tarkoitus tehdä kokonaan uudelleen, mutta entiselle paikalle. Rakennukseen tuli kolme hirsistä huonetta ja käymäläsiipi. Vuonna 1937 tehtiin tontin etelärajalla silloin olleeseen ulkorakennukseen muutoksia. Rakennuksesta tuli pulpettikattoinen ja siihen tuli autovaja, käymälä ja sauna.

Tontin pohjoisosan pitkä ulkorakennus korvattiin uudella, entistä pienemmällä rakennuksella vuonna 1950. Siihen tuli sauna, puuvaja, käymälä ja yksi tulisijallinen huone. Pulpettikattoiseen rakennukseen tuli myös kellarikerros.

Vuonna 1947 muutettiin tontin pohjoisosan asuinrakennuksen ulkonäköä ajankohdan omakotitaloa vastaavaksi. Ikkunoista tuli matalan mallisia ja ne olivat kaksi- ja kolmijakoisia. Aumakatto muutettiin korkeaksi harjakatoksi ja seinät saivat peiterimalaudoituksen. Myös sisätilat ajanmukaistettiin. Suunnitelmassa oli myös kylpyhuone. Rakennukseen jäi vielä puulämmitys ja puuhella. Samana vuonna otettiin ullakkokerroksen tilat asuinkäyttöön ja kaikki tilat yhdistettiin yhdeksi huoneistoksi. Ulkorakennukseen tehtiin kellariin kattilahuone ja öljysäiliö. Ulkokäymälä poistettiin tarpeettomana.

Tontin eteläpuoliskon asuinrakennusta muutettiin vuonna 1956. Myös sen ulkonäköä muutettiin uutta omakotitaloa vastaavaksi. Korkeat ikkunat korvattiin matalilla ja piirustukseen oli merkitty peiterimalaudoitus. Rakennukseen tuli pieni WC-komero.

Vuonna 1973 yhdistettiin pohjoispuoliskon asuinrakennuksen tilat yhdeksi huoneistoksi ja ullakkokerrokseen rakennettiin kaksi asuinhuonetta, eteinen ja WC. Rakennuksessa siirryttiin keskuslämmitykseen. Kattilahuone saatiin ulkorakennuksen kellarikerrokseen. Ulkorakennukseen tuli myös sauna. Vuonna 1983 muutettiin keittiön paikkaa pihan puolelta kadun puolelle. Huoneissa tehtiin myös muita järjestelyjä.

Tontin eteläosan asuinrakennus perusparannettiin vuonna 2000 ja matalan malliset ikkunat vaihdettiin korkeiksi, T-jakoisiksi.

Nykytilanne

Pohjoinen asuinrakennus
Peiterimalaudoitettu asuinrakennus 1800-luvun lopusta, nykyasu on vuodelta 1947, satulakatto.

Eteläinen asuinrakennus
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, eteläsiipi pitkänurkkainen, pystylaudoitus vuodelta 1956. Piirustuksessa peiterima.

Ulkorakennus
Ulkorakennus sementtitiilestä

Ulkorakennus
Pystylaudoitettu ulkorakennus vuonna 1950.

Portti
Vanhan malliseksi tehty portti.