UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Puandi kuului vuonna 1756 Strandsténille ja vuonna 1800 tontin omistajaksi mainitaan sorvari Johan Berger. Hänellä oli talon lisäksi runsas kaksi tynnyrinalaa peltoa, niittyä, riihi sekä lato.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1898 on Arvi Forsmanin laatima muutospiirustus silloin merikapteeni J. Hellströmin omistuksessa olleen tontin rakennuksista. Asemapiirroksen mukaan tontilla oli kolme asuinrakennusta, joista yksi oli Länsikadun varrella, muut tontin etelä- ja pohjoisrajalla. Tontin länsirajalla oli ulkorakennus, jonka siipiosa oli pihalle päin. Kaikki rakennukset oli tarkoitus korjata perusteellisesti. Kadun varren asuinrakennus oli paritupa, jossa oli ollut kaksi isoa asuinhuonetta, eteinen ja eteiskamari. Nyt haluttiin eteisen ja eteiskamarin välistä seinää siirtää niin, että kamarista saataisiin keittiö. Rakennuksen eteen tehtiin kuisti. Etelärajalla ollut asuinrakennus oli käsittänyt yhdistetyn leivintuvan ja saunan sekä pienen kamarin ja eteisen. Nyt eteisen ja kamarin välinen seinä poistettiin ja sisäänkäynnin eteen tehtiin kuisti. Tontin pohjoisrajalla olevassa rakennuksessa oli ollut kaksi huonetta, eteinen ja pieni kamari. Nyt kamarin ja eteisen välistä seinää siirrettiin ja rakennukseen saatiin keittiö. Ulkoseinällä olleet kaakeliuunit korvattiin uusilla, rakennuksen harjan kohdalle tehtävillä. Sisäänkäynnin eteen tuli kuisti. Ulkorakennuksesta purettiin siipiosa ja rakennusta jatkettiin tontin rajan suuntaisena. Kaikki rakennukset saivat uuden vuorilaudoituksen. Asuinrakennuksissa se oli kolmijakoinen uusrenessanssilaudoitus ja leivintuparakennuksessa vaakalaudoitus. Kadunvarsirakennuksessa T-mallisten ikkunoiden yläpuolella oli liljakoriste, muissa rakennuksissa listoitus oli samanhenkinen mutta yksinkertaisempi. Portin yläpuussa toistui lilja-aihe.

Vuonna 1906 laajennettiin kadunvarsirakennusta pihan puolelta kuistin viereen rakennettavalla pienellä keittiöllä. Edellisestä keittiöstä tuli taas kamari.

Vuonna 1982 tehtiin tontin länsirajalle uusi ulkorakennus, johon tuli sauna, pesutupa ja varastotiloja sekä Puandin asukkaiden että naapuritontin, Vahalan, rakennuksissa asuville kaupungin vuokralaisille. Tontilla ollut pieni leivintuparakennus todettiin niin huonokuntoiseksi, että se korvattiin samannäköisellä uudisrakennuksella vuonna 1984. Vuonna 1987 korjattiin asuinrakennusten tiloja. Kadun varrella olevaan rakennukseen tuli yksi huoneisto, johon tehtiin ajanmukaiset peseytymis- ja keittiötilat.

Nykytilanne

Länsikadun suuntainen rakennus
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, uusrenessanssivuoraus, aumakatto. Tontin rakennusten ulkoasu noudattelee suunnitelmaa vuodelta 1898 (Arvi Forsman)

Tontin pohjoislaidalla oleva asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, vaakalaudoitettu, aumakatto

Piharakennus
Uudisrakennus 1980-luvulta, noudattaa paikalla aiemmin olleen rakennuksen mittasuhteita

Ulkorakennus
Uudisrakennus, talous- ja aputiloja

Portti
Tehty paikalla aiemmin olleen kaltaiseksi vuonna 1987.