UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuonna 1756 Kirsti kuului Mikko Tiulalle. Vuonna 1800 tontin omisti porvari Joh. Panelius nuorempi. Hänellä oli myös peltoa sekä laivanosuuksia.

Muutospiirustukset

Kirstiä koskeva muutospiirustus on vuodelta 1901 ja on Arvi Forsmanin laatima. Muutos jäi toteuttamatta, mutta suunnitelma on tyypillinen ajalleen. Kirstin talon läpi kulkeva porttikäytävä olisi haluttu muuttaa asuinhuoneeksi, ja samalla muuttaa kahden kamarin uunit nurkasta rakennuksen harjan kohdalle. Muuten huoneisiin ei ollut tarkoitus koskea. Rakennus olisi saanut uuden ilmeen. Pystylaudoitus olisi ehkä ollut sama kuin ennenkin, mutta kuusiruutuiset ikkunat olisi muutettu nelijakoisiksi ja kehystetty profiloidulla, suoralla listoituksella, joka on voimakkaampi kuin ikkunoiden vanha kustavilainen listoitus. Tontin etelärajalla olevat ulkorakennukset olisi yhdistetty nivelosalla ja toiseen päähän olisi tehty yksi lautavaja lisää.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Kaksiosainen, pitkänurkkainen asuinrakennus 1700-luvulta, porttikäytävä, pystylaudoitus, osittain peiterimalaudoitettu, satulakatto. Kirstiäkin varten oli laadittu ja hyväksytty suunnitelma, jota noudatettaessa ulkoasusta olisi tullut samantapainen kuin useissa muissa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa korjatuissa taloissa: nelijakoiset ikkunat, peiterimalaudoitus ja yksinkertainen, uusrenessanssikehys ikkunoiden ympärillä. Läpikuljettavan portin paikalle olisi tehty huone. Arvi Forsmanin 1901 laatima suunnitelma jäi kuitenkin toteuttamatta.

Aitta
Pitkänurkkainen aitta, vuoraamaton

Ulkorakennus
Pitkä- ja lyhytnurkkainen ulkorakennus, osaksi peiterimalaudoitettu

Kellari
Kellari, peiterimalaudoitettu, satulakatto

Kaivo
Vanha kaivonkansirakennelma

Portti
Rakennuksen läpi kuljettava portti, ajoportin lisäksi erillinen käyntiportti. Portti, johon kuuluu kaareva koristeltu päällyspuu edustaa vanhaa tyyppiä.