UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Ojala kuului vuonna 1800 porvarinleski Liisa Randénille. Hänellä oli myös peltoa ja ruoka-aitta. Tontilla asui myös köyhtynyt, entinen porvari Johan Pihlman.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1892 on tonttia koskeva, John. Fredr. Lindegrenin laatima suunnitelma, joka olisi merkinnyt melko korkean ja leveärunkoisen asuinrakennuksen ja uuden ulkorakennuksen pystyttämistä tontille. Suunnitelma kuitenkin jäi ja vuotta myöhemmin on sama suunnittelija tehnyt tontin rakennuksia koskevan uuden muutospiirustuksen. Siitä käy ilmi, että, joen varressa on asuinrakennus ja tontin länsi- ja etelärajalla rakennus, jossa oli sekä asuin- että ulkorakennuksen tiloja. Asuinrakennus on parituparakennus, jossa on ollut eteinen, eteiskamari, sali ja tupa sekä tuvan takana yksi päätykamari. Nyt huoneiden järjestystä haluttiin muuttaa. Tupa leivinuuneineen haluttiin muuttaa eteisen ja kamarin tiloihin, joista purettiin väliseinä. Samalla uusittiin kaikkien huoneiden tulisijat. Ne sijoitettiin edelleen huoneiden ulkonurkkiin, tällä kertaa pihan puolelle, kun ne edellisellä kerralla olivat joen puoleisella sivulla. Rakennuksen pihasivulla oli kaksi lautakuistia; toisesta kuljettiin tupaan ja sen vieressä olevaan asuinhuoneeseen, toisesta päätykamariin. Ulkorakennusrivissä oli Kiviniemenkatua vasten olevassa päädyssä yksi asuinhuone ja siihen liittyvä eteinen. Sitä seuraavina olivat makasiini, käymälä, navetta, vaja ja lato. Tilapäinen lautavaja, joka on ollut ladon seinustalla, haluttiin nyt purkaa. Joen varren asuinrakennus ja ulkorakennusrivin asuinosa saivat yhtenäisen vuorilaudoituksen. Se on itse asiassa samanlainen kuin jo edellisessä suunnitelmassa esitetty kolmijakoinen, niukasti koristettu uusrenessanssiasu, jossa neliruutuisia ikkunoita kehystävät profiloidut suorat listat. Ulkorakennusosa on pystylaudoitettu.

Vuonna 1898 on Arvi Forsman tehnyt suunnitelman pienen keittiön rakentamisesta kadun varteen, päätyhuoneen kohdalle. Lisäosaan tuli pieni keittiö ja sisäänkäynti.

1980-luvulla korjattiin Ojalan rakennuksia useassa osassa. Joenvarsirakennuksen molemmat asunnot varustettiin ajanmukaisin pesu- ja keittiötiloin. Piharakennukseen tehtiin sauna.

Nykytilanne

Joen varren rakennus:
Pitkänurkkainen asuinrakennus, pystylaudoitettu, aumakatto. Ulkoasu noudattelee suunnitelmia vuosilta 1892 ja 1893 (John F. Lindegren)

Tontin etelä- ja länsirajalla oleva rakennus:
Pitkänurkkainen asuin- ja ulkorakennus, pystylaudoitettu, aumakatto
Ulkoasu noudattelee suunnitelmia vuosilta 1892 ja 1893.