UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Wahalan omisti vuonna 1756 Henrik Wahlström. Vuonna 1800 talo kuului porvari Erik Österbergille. Hänellä oli lisäksi vähän peltoa, ruoka-aitta, riihiosuus ja lato-osuuksia.

Muutospiirustukset

Vahalan tontti on jakautunut kahteen puoliskoon, itäosaan ja länsiosaan. Vuonna 1883 tehtiin muutoksia länsiosassa. Asuinrakennuksessa, joka sijaitsee Kiviniemenkadun varrella, ei ollut kivijalkaa, ja sellainen oli nyt tarkoitus tehdä. Asuinrakennuskin oli jakaantunut kahdelle omistajalle. Rakennuksen länsipuolikkaassa oli kaksi huonetta ja eteinen. Nyt haluttiin rakennuksen läpi ulottuvasta eteisestä erottaa kamari, ja tehdä sinne tulisija ja kuusiruutuinen ikkuna katusivulle. Tontin länsipuolikkaalla oli lisäksi ulkorakennukset lähellä asuinrakennusta, tontin pohjoisrajalla. Samalla rajalla, tontin itäpuolella oli myös ulkorakennus.

Vuonna 1893 tehtiin muutoksia tontin länsipuoliskon rakennuksissa. Kadun varressa olevan asuinrakennuksen pihasivulle rakennettiin yhtenäinen, kolmen sisäänkäynnin kuisti, jolloin kaikkiin kolmeen huoneeseen saatiin oma sisäänkäynti. Tontin pohjoisrajalla olevaa ulkorakennusta levennettiin niin, että kolmen hirsisen huoneen eteen saatiin ratassuoja, halkovaja ja käymälä. Asuinrakennus vuorattiin kolmijakoisella, uusrenessanssivaikutteisella vuorauksella. Ikkunat olivat T-jakoiset ja niiden listoitus klassistissävyinen. Pihan puolen kuistiosa oli rakennuksen korkuinen ja myös harja siirrettiin levitetyn rakennuksen keskellä. Pihasivu oli yksinkertainen: siinä oli vain kolme pariovea, joiden yläpuolella oli vinoruutuiset ikkunat. Seinä oli vaakalaudoitettu ja sitä jäsensivät vain poikittaiset listat ja ullakkokerroksen kolme ikkunaa.

Vuonna 1908 on Arvi Leikari suunnitellut tontin rakennusten perusteellisen muuttamisen. Tontti on saman omistajan hallussa kuin edellisiä muutoksia tehtäessä. Kadun varressa on asuinrakennus, jossa aikaisemmin on ollut länsiosassa leivintupa ja kaksi kamaria sekä niiden edessä pihan puolella ilmeisesti kaksi kuistia ja ehkä vaja, mutta ei vuonna 1893 suunniteltua yhtenäistä kuistirakennelmaa. Rakennuksen toisessa päässä on ollut kadun varressa kaksi huonetta ja pihan puolella keittiön ja kuistin käsittävä osa. Nyt haluttiin toteuttaa yhtenäinen laajennusosa, johon tuli kolme keittiötä ja iso leivintupa sekä kaksi sisäänkäyntiä. Erikseen rakennettiin vielä kahden sisäänkäynnin kuisti. Rakennus jakautui muutoksen jälkeen neljäksi huoneistoksi. Ulkorakennusta oli myös tarkoitus laajentaa. Asuinrakennus sai muutoksessa jugendilmeen. Tontin kahdelle katusivulle tehtiin jugendportti. Vuodelta 1912 oleva Arvi Leikarin laatima muutospiirustus koskee tontin pohjoisrajalla ollutta ulkorakennusta. Ulkorakennuksesta uusittiin pari huonetta ja rakennuksesta tuli edellisessä suunnitelmassa esitettyä pienempi.

Wahalan asuinrakennus peruskorjattiin vuonna 1980. Rakennukseen tuli pieniä kaupungin vuokra-asuntoja, jotka varustettiin ajanmukaisilla keittiö- ja peseytymistiloilla. Tontille tehtiin korkea portti.

Wahalan asuinrakennuksen taakse, osittain vanhan, palaneen ulkorakennuksen paikalle, osittain tontin taakse, nahkatehtaan purkamisen vuoksi tyhjäksi jääneelle alueelle rakennettiin vuonna 1982 kaksi uutta asuinrakennusta, joihin tuli kaupungin vuokra-asuntoja.

Nykytilanne

Kiviniemenkadun varren rakennus:
Pitkänurkkainen asuinrakennus, myöhäisempi vaakalaudoitus, satulakatto.

Asuinrakennus jonka pääty on Vänninvahetta vasten:
Uudisrakennus, asuntoja vanhuksille ja vammaisille, rakennettu 1980-luvulla (Rauman kaupunki).

Asuinrakennus jonka pääty on Vänninvahetta vasten:
Uudisrakennus, asuntoja vanhuksille ja vammaisille, rakennettu 1980-luvulla (Rauman kaupunki).

Portti:
Uusi portti, tehty vanhoja esikuvia käyttäen.