UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Tontin omistajana vuonna 1800 veroluettelossa oli suojelusmies Erik Forsberg. Hänet katsottiin köyhäksi.

Muutospiirustukset

Vanhin tontin rakennuksia koskeva muutospiirustus on vuodelta 1895 ja sen on laatinut John F. Lindegren. Päärakennuksen pohjakaava noudatti perinteistä parituvan kaavaa, vaikka huoneita oli niiden erilaisesta runkoleveydestä päätellen rakennettu eri aikoina. Ennen muutosta rakennuksessa oli ollut eteinen ja eteiskamari ja näiden toisella puolella tupa ja toisella sali sekä tuvan jatkeena vielä kamari. Muutoksessa tuvan leivinuuni purettiin ja uusi uuni rakennettiin entisen eteisen kohdalle. Samalla huonetta laajennettiin pihan puolelta. Pihan puolelle tuli myös kaksi uutta lautakuistia sisäänkäyntejä varten. Päärakennuksen vuorilaudoitukseksi tuli kolmijakoinen uusrenessanssilaudoitus. Ikkunat olivat nelijakoiset.

Ulkorakennusta, joka oli pihan etelärajalla, jatkettiin.  Siinä oli muutoksen jälkeen talli, navetta ja niiden välissä käymälä ja lantala sekä halkovaja.

Vuodelta 1902 on Arvi Forsmanin tekemä muutospiirustus, joka koski asuinrakennusta.  Siinä idänpuoleisesta kamarista on erotettu seinällä pieni eteinen ja sen eteen lisätty oma ulkoporras. Rakennuksen länsipään huone on jaettu väliseinillä eteiseksi, keittiöksi ja kamariksi. Rakennuksessa oli muutoksen jälkeen kolme huoneistoa. Vuorilaudoitus on piirustuksessa esitetty hengeltään samantapaiseksi kuin edellisessä suunnitelmassa, mutta hieman yksinkertaisemmaksi. Ikkunat olivat T-jakoiset. Vuonna 1904 Leonard Ahti suunnitteli tontille komean portin.

Vuonna 1955 tehtiin rakennuksen silloiseen kahteen huoneistoon WC-tilat. Osa uuneista purettiin, ja rakennus varustettiin keittiön liesikattilasta toimivalla keskuslämmityksellä. Vuonna 1959 korvattiin vanha ulkorakennus nykyisellä pulpettikattoisella, naapurin samanlaista vasten olevalla rakennuksella. Vuonna 1976 yhdistettiin päärakennuksen asunnot. Tulisijat purettiin ja sisälle tehtiin sauna. Vuonna 1985 otettiin ullakkotiloja asunnon yhteyteen askartelutilaksi ja lämpimäksi varastoksi. Samana vuonna tehtiin vanhan mallinen portti.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Pitkänurkkainen asuinrakennus, uusrenessanssivuoraus, suunnitelmat vuodelta 1895 (John F. Lindegren) ja vuodelta 1902 (Arvi Forsman), satulakatto

Ulkorakennus
Ulkorakennus laudasta vuodelta 1959

Portti
Uusittu vanhan malliseksi, esikuvana Leonard Ahdin vuonna 1904 suunnittelema portti.