UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuoden 1756 asemakartan mukaan talon omisti Forssin leski. Vuonna 1800 oli omistajana suojelusmies Joh. Standström, jolla oli myös vähän peltoa ja riihi latoineen.

Muutospiirustukset

Rakennuksista on säilynyt muutospiirustus vuodelta 1886. Asuinrakennus muodosti vinkkelin Eteläpitkäkadun ja Kainunkadun kulmaan. Ulkorakennusrivi oli rakennettu sen kanssa yhteen, ja se oli tontin eteläsivulla. Asuinrakennuksessa oli useita eri levyisiä osia, joten se ilmeisesti oli syntynyt useassa osassa. Eteläpitkäkadun puolella oli keskellä iso huone ja sen toisella puolella, rakennuksen päässä pieni kamari ja sen vieressä, Kainunkadun puolella kamarin levyinen keittiö. Keittiön vieressä oli rungoltaan muita huoneita leveämmät kamari ja leivintupa. Eteläpitkäkadun puolella oli tontin länsikulmassa erillinen kamari ja rakennusosien väliin jäi porttikäytävä. Nyt haluttiin Kainunkadun puolelle, leivintuvan jatkeeksi rakentaa uusi huone ja sen ja ulkorakennuksen väliin navetan vaja. Kainunkadun puoleisen rakennuksen pihan puolelle haluttiin tehdä pitkä lautakuisti. Portin pielessä olevaan huoneeseen liittyi kuisti vanhastaan. Vinkkelirakennus oli katettu yhtenäisellä tiilikatolla. Piirustuksessa esitetty Kainunkadun puoleisen julkisivun laudoitus on pystylautaa ja ullakkokerroksen osalla on sileä vaakalaudoitus. Ikkunavuorilaudoitukset olivat klassistiset ja ikkunat kuusiruutuiset.

Ulkorakennusrivissä oli navetta, talli ja kaksi latoa. Toinen ladoista oli tarkoitus muuttaa talliksi ja talli sontaruumaksi. Ulkorakennus, joka nyt tuli rakennetuksi yhteen asuinrakennuksen kanssa oli asuinrakennusta matalampi.

Vuonna 1949 muutettiin rakennuksen julkisivuja. Ikkunoista tuli kaksijakoiset ja laudoituksesta yksijaksoinen peiterimalaudoitus. Rakennuksen eteläpäätyyn, entisen navetan ja navetan eteisen paikalle tehtiin autotalli. Asuinrakennuksen alle kaivettiin tilat saunaa ja kattilahuonetta varten. Asuntoon tehtiin kylpyhuone ja ajanmukainen keittiö. Uunit purettiin ja väliseinien paikkoja muutettiin.

Vuonna 1976 tehtiin jälleen muutoksia, keittiön paikkaa siirrettiin ja entisen keittiön paikalla olevaan huoneeseen suunniteltiin tehtäväksi takka. Rakennuksen ikkunat haluttiin muuttaa jälleen kuusiruutuisiksi. Seinien pystylaudoitus säilyi. Vuonna 1980 haluttiin keittiöön tehdä leivinuuni ja kaikkiin huoneisiin lämmitysuunit. Eteläpitkäkadulle haluttiin palauttaa vaakalaudoitus ja Kainunkadun puolella olevaan päätyyn koristeellinen ullakon ikkuna. Nämä suunnitelmat toteutuivat.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Pitkänurkkainen vinkkeliasuinrakennus, porttikäytävä, satulakatto. Rakennuksen ulkoasu muutettu vuonna 1949 ajankohdan tyylipyrkimyksiä vastaavaksi, mutta palautettu 1980-luvulla vuoden 1886 muutospiirustuksessa esitetyn kaltaiseen asuun

Ulkorakennus
Pystylaudoitettu ulkorakennus

Portti
Läpikuljettava portti