UNESCOn maailmanperintökohteet

Historiaa

Vuonna 1800 talon omisti värvätty sotamies Joh. Reinholm, jolla oli myös vähän peltoa.

Muutospiirustukset

Vuodelta 1891 on John Fredr. Lindegrenin laatima muutospiirustus, johon liittyvästä asemapiirroksesta selviää tontin silloinen rakennuskanta. Päärakennus sijaitsi Vanhan kirkon raunioita vastapäätä. Eteläpitkäkadun varressa oli toinen rakennus, johon liittyi kaksi pientä, erillistä huonetta kadun varressa, rakennusrivi tontin länsirajalla sekä pihan puolella kaksi erillistä rakennusta tai kuistia. Tontin pohjoissivulla oli vielä yksi rakennus. Muutoksen yhteydessä jatkettiin asuinrakennusta niin että se ylettyi Eteläkadulle asti. Rakennusta levitettiin pihan puolelta miltei koko pituudeltaan. Laajennusten vuoksi purettiin toisen rakennuksen kaksi huonetta ja pihan puolen lisäosat. Asuinrakennukseen saatiin kolme erillistä huoneistoa, joiden keittiöt ja sisäänkäynnit olivat pihasivulla sekä asuinhuoneet katusivulla. Asuinrakennuksen julkisivu oli laudoitettu pystyllä peiterimalaudoituksella, joka yläosassa päättyi nirkkoihin. Ullakko-osuuden laudoitus oli sileä. Ikkunat olivat nelijakoiset ja niiden kehyslistoitus klassistinen. Pihan puolella, tontin länsirajalla olutta ulkorakennusta uusittiin. Laudasta tehtyyn rakennukseen tuli kaksi käymälää ja halkovajoja. Ulkorakennuksen julkisivu oli pystylaudoitettu.

Vuodelta 1923 on muutospiirustus, joka koskee asuinrakennukseen Eteläpitkäkadun puolelle rakennettavaa siipeä. Samassa yhteydessä purettiin pois rakennukset, jotka ovat olleet tontin länsirajalla ja Eteläpitkäkadun varressa. Uuteen osaan tuli kaksi huoneistoa, toiseen huone ja keittiö, toiseen kaksi huonetta ja keittiö. Uuden siiven julkisivu tehtiin samanlaiseksi kuin rakennuksen vanhemmassa osassa oli.

Vuonna 1966 tehtiin Eteläkadun puoleisen siiven alle kellari, johon tulivat kattilahuone ja öljysäiliö. Samassa yhteydessä purettiin huoneiden tulisijat, vedettiin vesijohdot keittiöihin, ja varustettiin kaikki viisi huoneistoa WC-tiloilla. Huoneistojakoa ei muutettu.

Nykytilanne

Asuinrakennus
Lyhytnurkkainen asuinrakennus, runko ilmeisesti 1700-luvulta, taloa levennetty vuonna 1891, peiterimavuoraus ja uusrenessanssihenkinen ulkoasu 1891 (John F. Lindegren), aumakatto. Eteläkadun puoleinen siipi vuodelta 1923.

Ulkorakennus
Pitkänurkkainen ulkorakennus, peiterimavuoraus, rakennettu ilmeisesti vuonna 1866, kellari rakennuksen alla.

Portti
1950-luvun puuportti.