Näe & koe

Maailmanperintö – yhteinen aarteemme

Vanha Rauma valittiin UNESCO:n maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena esimerkkinä elävästä ja hyvin hoidetusta vanhasta pohjoismaisesta puukaupungista.

UNESCOn Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on ihmiskunnan ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen, hoidon järjestäminen, arvostuksen lisääminen ja tiedon jakaminen. Sopimus luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimiseksi, kunnostamiseksi ja pelastamiseksi silloinkin, kun kansalliset voimavarat eivät tehtävään riitä. Maailmanperinnön vaaliminen on ihmiskunnan yhteinen asia.

Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista.

Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi vuodelta 1972 on yksi UNESCOn arvostetuimpia ja tunnetuimpia sopimuksia. Vuoteen 2010 mennessä sopimukseen oli liittynyt 186 valtiota.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän UNESCO maailmanperintökohdetta, joista kaksi sijaitsee Raumalla. Toinen Rauman kohteista on Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue Lapin Kivikylässä.