Rauman kaupungin matkailupalvelut

 

Rauman kaupungin matkailupalvelut

Rauman kaupungin matkailupalveluiden tehtäviin kuuluu mm. Rauman kaupungin matkailun edistäminen, matkailumarkkinoinnista ja -markkinointiviestinnästä vastaaminen sekä matkailullisten karttojen ja esitteiden tuottaminen. Lisäksi kaupungin matkailupalveluyksikkö kerää ja ylläpitää matkailutilastoja sekä auttaa matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä.

Matkailuneuvonnan palveluihin kuuluvat neuvonnan antaminen puhelimitse, sähköpostitse sekä paikan päällä, Rauma-oppaiden välitys, ryhmäohjelmien laatiminen sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden myynti. Esitevalikoimaan kuuluvat Rauman kaupungin ja lähialueiden kartat ja esitteet sekä merkittävimpien kotimaisten matkailukaupunkien ja -alueiden kartat ja esitteet.

Matkailualan verkostot ovat seudulla toimivien yrittäjien yhdessä luomia yhteistyöverkostoja, joissa Rauman kaupungin matkailupalvelut on yhteistyökumppanina mukana viemässä hankkeita ja projekteja eteenpäin.