Nypläysote ja kiristäminen

Pidä aina kiinni nypylöistä, älä koskaan kiristä langoista. Oikean nypläysotteen avulla pidät langat sopivan kireällä. Kun pidät langat kireällä työskentelyn aikana, saat pitsistä helpommin tasaista ja siistiä.

Rullan kiertäminen

Nyplää niin, että pitsi koskettaa koko ajan mynsteriä: Kierrä rullaa taaksepäin nypläyksen aikana niin usein, että nypläyskohta lepää koko ajan mynsterin päällä, eikä ole ilmassa kuten alla olevassa kuvassa.

Nuppineulojen laittaminen

Aseta neulat työhön kohtisuoraan. Käytä aina suoria nuppineuloja. Kun kierrät rullaa tarpeeksi usein, mahdollistat nuppineulojen laittamisen kohtisuoraan.