Pitsin viimeistelyyn kuuluu

  • pitsin päiden yhdistäminen Impin solmulla
  • katkenneiden ja jatkettujen lankojen päätteleminen Impin solmulla
  • pitsin kiinnittäminen kankaaseen
  • valmiin pitsin silittäminen

Osiossa on myös ohjeita pitsin pesuun ja säilyttämiseen.