Ihminen kantamassa lasta metsäpolulla

Retkeilyä saaristossa luontoa kunnioittaen

  • Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
  • Retkeile ja liiku saarissa luontoa säästäen. Kulje merkityillä reiteillä, viitat ja reittimerkinnät ohjaavat kulkuasi.
  • Leiriydy vain sallituille paikoille.
  • Tee tulet vain sallituille paikoille. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulen turvallisesta käytöstä ja
    sammuttamisesta. Älä tee tulta maastopalovaroituksen aikana. Käytä tulentekoon varattuja puita säästeliäästi.
  • Älä roskaa, vaan vie roskat mukanasi asianmukaiseen lajittelupisteeseen. Roskattoman retkeilyn periaatetta on yksinkertaisuudessaan helppoa noudattaa; jokainen retkeilijä kantaa aina omat roskansa luonnosta pois.