Ihmisiä Kuninkaankadulla.

Kävelykatuaika sulkee Kuninkaankadun ja Kauppakadun ajoneuvoliikenteeltä Vanhassa Raumassa tänä kesänä 24.6.–4.8. Huolto- ja asukasliikenne ovat sallittuja edellisvuosien tapaan.

Molemmat kadut suljetaan liikenteeltä välillä Savilankatu–Vähäkirkkokatu. Vähäkirkkokatu on edellisvuosien tapaan yksisuuntainen Kuninkaankadulta Kauppakadulle, jotta autoliikenne torille on mahdollista. Torille voi ajaa kävelykatuaikana Kuninkaankadun suunnasta. Väliaikaiset liikennejärjestelyt osoitetaan liikennemerkeillä ja ajokieltoa tehostetaan sijoittamalla kaduille kukka-astioita.

Aikaisemmista vuosista poiketen myös Kuninkaankadun osuus Isokirkkokadun ja Vähäkirkkokadun välillä on kävelykatualuetta. Kauppatorin parkkipaikka pysyy käytössä, mutta sille ajetaan poikkeuksellisesti Vähäkirkkokadun puolelta.

Raumanjoen ja Kuninkaankadun välisellä alueella asuville tulee mahdollisuus kulkea tonteilleen Rautlan talon eli Kauppahuone Riverin ja Café Salin rakennuksen takaa Vähäkirkkokatua, Vähäkoulukatua ja Isokirkkokatua pitkin. Kulkureitti on kävelykatuaikana kaksisuuntainen.

– Järjestelyn toivotaan vähentävän läpiajoliikennettä ja rauhoittavan kävelykatualuetta. Samalla parannetaan alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä, työpäällikkö Jari Salminen kertoo.

– Kävelykatuaika ja muutokset katujärjestelyissä ovat Rauman Yrittäjät ry:ltä tulleen hakemuksen mukaisia. Kävelykatualueella olevilla liikkeillä on tänä vuonna myös mahdollisuus tuoda myyntipisteitä tai kalustusta liikkeensä kohdalla olevalle jalkakäytävälle, ei kuitenkaan ajoradan puolelle, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja muistuttaa.

Oma auto suositellaan jätettävän kävelykatuaikana kokonaan kotiin tai Vanhassa Raumassa ja sen lähellä oleville yleisille parkkialueille. Valtakadun varrella kauppakeskuksen tontilla olevaa väliaikaista parkkipaikkaa laajennetaan kesämatkailijoita silmällä pitäen. Keskustaan pääsee kätevästi myös Gyytin linja-autoilla. Gyyt on kokonaan maksuton heinäkuun ajan. Paikallisliikenteen kesäaikataulut löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/rauman-gyyt.

Kävelykatualueen kartta (pdf)

Vanhan Rauman kävelykatualueen kartta.