Ernvall
Piritta

Yhteystiedot

Korjausneuvoja
Puh. 044 403 7902

Yksikkö

Rakennusvalvonta

Vastuualueet

– Vanhan Rauman ja muun Rauman alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korjausneuvonta ja korjausrakentamisen valvonta.
– Lupaneuvonta ja toimenpideilmoitusten käsittely Vanha Rauman asemakaava-alueella.
– Maailmanperintökohteiden hoitoavustusten ohjaus, valmistelu ja valvonta.
– Rakennuskonservoinnin ja restauroinnin asiantuntijatehtävät