Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Lisää potkua digitaalisuuteen matkailuyrityksille

Visit Rauma on mukana Finnish Archipelago 2025 -projektissa, joka on Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) rahoittama matkailuelinkeinon digitaalista kaupankäyntiä tukeva kehittämishanke.

Hanke tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden kehittää valmiutta lähteä mukaan tai lisätä osaamistaan digitaalisessa kaupankäynnissä. Raumalaiset matkailuyritykset voivat osallistua maksutta hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin.

Rauman lisäksi mukana on kuusi muuta Visit-organisaatiota Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta: Visit Pori, Visit Turku, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Visit Salo ja Visit Naantali (hankkeen hallinnoija). Hanke kuuluu TEM/Varsinais-Suomen liiton alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin kehittämishankkeisiin ja sen tavoitteena on nopeuttaa toipumista koronapandemian aiheuttamasta poikkeusajasta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa selvitetään kyselyn avulla yritysten lähtötilannetta ja kerätään tietoa, miten Visit-organisaatiot voivat parhaiten tukea yrittäjiä matkalla sähköiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin. Kartoitus koskee alueen kaikkia matkailualan yrityksiä koosta riippumatta, sillä esille halutaan tuoda mahdollisimman monipuolinen tarjonta matkailijoille. Kysely on avoinna tammikuun 2021 loppuun asti. Yhteinen Finnish Archipelago 2025 -hanke – kysely yrittäjille. Vastaathan kyselyyn, jotta saamme myös Rauman aktiivisesti mukaan ja näkyville. Vastausten perusteella tullaan järjestämään koulutuksia ja työpajoja, joten nyt on mahdollisuus vaikuttaa tulevien toimenpiteiden sisältöön.

Muita tulevia toimenpiteitä hankkeessa ovat 1) alueellisen liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien ja kuluttajien tavoittamiseksi, 2) tiedolla johdetun digitaalisen asiakaspolun hallinta myynnissä ja markkinoinnissa sekä 3) matkareittituotteiston kehittäminen alueen kohteiden ja niiden saavutettavuuden parantamiseksi. Koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa edellä mainittuja toimenpiteitä hyödynnetään myös kotimaanmatkailussa.

Hankkeen virallinen nimi on ”Yhteinen Finnish Archipelago 2025″. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua” ja sen toteutusaika on 1.11.2020 – 31.12.2021. Sille myönnettävä rahoitus on 190 865 €. Jokaisen mukana olevan kaupungin omarahoitusosuus on enintään 7 588 €.

Hyödyt ja lisäarvo hankkeesta Raumalle ovat muun muassa mukanaolo alueellisessa ja valtakunnallisessa matkailun kehittämisverkostossa, valtakunnallisen ja kansainvälisen näkyvyyden lisääntyminen, matkailun digitaalisen saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittyminen, osaamisen lisääntyminen tiedolla johtamisessa ja yleisesti ottaen Rauman aseman vahvistuminen vahvana matkailukaupunkina.

Lisää tietoa koko hankkeesta voi tiedustella matkailupäällikkö Irene Villaselta, irene.villanen@rauma.fi.