Erityiselin ohjaa asemakaavan toteuttamista

Vanhan Rauman suojelua, rakentamista ja kehittämistä koskevat tavoitteet määritellään asemakaavassa. Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan on asetettu Vanhan Rauman erityiselin, jota on kuultava lupaa edellyttävistä hankkeista. Myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä tarvitse lupaa, mutta ovat muutoin merkityksellisiä, käsitellään tarvittaessa erityiselimen kokouksessa.

Vanhan Rauman erityiselin koostuu kaupunginhallituksen nimeämistä luottamushenkilöistä sekä Museoviraston ja Rauman kaupungin asiantuntijoista. Erityiselin nimetään kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Museovirasto nimeää oman edustajansa.

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti valmistelee lausunnot erityiselimelle, joka ottaa kantaa käsiteltävään hankkeeseen ja antaa lausuntonsa rakennusvalvonnalle. Mikäli erityiselin ei ole yksimielinen, tulee asiasta pyytää erikseen lausunto Museovirastolta.

Vanhan Rauma erityiselimen jäsenet 2020–2024

 • Pauli Antola, puheenjohtaja
 • Pekka Wallenius, varapuheenjohtaja
 • Tuomo Grundström, jäsen
 • Timo Hannelius, jäsen
 • Robin Landsdorff, Museoviraston edustaja
 • Tomi Suvanto, asiantuntija, teknisen toimialan toimialajohtaja
 • Olli-Pekka Kumpula, asiantuntija, tilapalvelujohtaja
 • Juha Eskolin, asiantuntija, kaavoitusjohtaja
 • Aino Koivukari, asiantuntija, Maailmanperintökoordinaattori
 • Hanna-Leena Salminen, asiantuntija, museointendentti
 • Mervi Tammi, asiantuntija, kaavoitusarkkitehti
 • Henri Raitio, asiantuntija, esittelijä ja sihteeri