Museot

Rauman merimuseon uutuusnäyttely kertoo merenkulkijan työn riskeistä

Pelastusliivejä seinällä Rauman merimuseon Merenkulkijat poikkeusoloissa -näyttelyssä.

Rauman merimuseon Merenkulkijat poikkeusoloissa -näyttely avautui yleisölle lauantaina 19.3. Teemanäyttely kertoo yksittäisten merenkulkijoiden kokemusten ja aineistojen kautta, miten merenkulkijat ovat työssään joutuneet asettamaan itsensä alttiiksi monenlaisille vaaroille. Tarinoissa nousevat esille muun muassa maailmansodat, luonnonkatastrofit sekä koronapandemia. Näyttely on esillä 16.12.2023 asti.

”Vaikea uskoa, että ensimmäiset ajatukset näyttelystä syntyivät jo ennen koronapandemiaa tai Ukrainan sotaa. Olimme lähteitä tutkiessamme havainneet, että merenkulkijoiden kohtaamat vaarat ja poikkeukselliset tilanteet ovat pysyneet historian kuluessa melko samoina. Sodat ja poliittiset levottomuudet, tartuntataudit ja työtapaturmat sekä äärimmäiset sääolosuhteet saattavat kohdata merenkulkijan kaukana kotoa, kun Suomessa on rauhallista ja turvallista”, kertoo Rauman merimuseon museonjohtaja Anna Meronen

Huoltovarmuudesta on viimeisen kahden vuoden ajan puhuttu Suomessa paljon. Näyttelyn yhtenä tavoitteena oli osoittaa kauppamerenkulun parissa työskentelevien työn merkitys. Merirahdin kuljettajat takaavat työllään suomalaisille toimivan arjen. Maissa tämä usein unohtuu.

Pääsylipputuloilla autetaan ukrainalaisia merenkulkijoita

Ukrainalaisia merenkulkijoita on yli 76 000. He muodostavat 4 % alan maailmanlaajuisesta työvoimasta ja heitä tarvitaan myös Suomeen liikennöivillä aluksilla. Ukrainalaisten merenkulkijoiden on tehtävä työnsä kaukana kotoa, eivätkä he pääse auttamaan perheitään.

”Tilanne on hyvin samankaltainen kuin suomalaisilla merenkulkijoilla oli toisen maailmansodan aikaan. Päätimme, että Merenkulkijat poikkeusoloissa -näyttelyn lipputuloista ohjataan ensimmäisen kuukauden ajalta 10 % Suomen Merimieskirkon kotimaan satamissa tehtävään työhön ukrainalaisten merimiesten parissa”, kertoo museonjohtaja Anna Meronen.

www.rmm.fi