Sources:

Raike, Eeva 2002: Lappi Sammallahdenmäki. Pronssikautisen röykkiöalueen tutkimuskaivaus. Museovirasto, arkeologian laitos.
Raike, Eeva 2003: Lappi Huilu 2. Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus. 1.-29.8.2003. Museovirasto, arkeologian laitos.
Raike, Eeva 2004: Lappi Huilu 2. Varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus. 2.8-3.9.2004. Museovirasto, arkeologian laitos.
Raike, Eeva 2004: Lappi Tahtmaa. Varhaismetallikautisen muinaispaikan kaivaus. 16.-30.8.2004. Museovirasto, arkeologian laitos.

Kaliff, Anders 1997: Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland. Uppsala 1997.
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000: Kalastajista kauppanaisiin. Euran historia. Vammala.
Lempiäinen, Terttu 1999: Hiiltyneet viljanjyvät ja maanviljelyn alku Suomessa. Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Toim. Paul Fogelberg. He>lsinki.
Salo, Unto 1981. Satakunnan pronssikausi. Satakunnan historia 1, 2. Rauma.
Salo, Unto 1984: Pronssikausi- ja rautakauden alku. Suomen historia 1. Espoo.
Salo, Unto 1997: Ihmisen jäljet Satakunnan maisemassa. Kulttuurimaiseman vuosituhannet. SKS.
Salo, Unto – Lahtiperä, Pirjo 1970. Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa I-2. Pori.
Siikala, Anna-Leena 1992. Suomalainen samanismi – mielikuvien historiaa. SKS 565. Helsinki.
Soininen, Arvo 1974: Vanha maataloutemme. Maatalous ja maatalousväestö Suomessa perinnäisen maatalouden loppukaudella 1720-luvulta ja 1870-luvulle. Historiallisia tutkimuksia 96. SHS. Helsinki.
Tuovinen, Tapani 2002: The Burial Cairn and the Landscape in the Archipelago of Åboland, SW Finland, in Bronze Age and the Iron Age. Acta unversitatis Ouluensis B Humaniora 46. Oulu.
Welinder, Stig 1998: Neoliticum – Bronsålder 3900-500 f.Kr. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr. – 1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia band 1. Borås.
Vuorela Irmeli 1999: Viljelytoiminnan alku Suomessa paleoekologisen tutkimuksen kohteena. Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Toim. Paul Fogelberg. Helsinki.
Vuorela, Toivo 1983: Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo.